Türkiye’nin Yer Altı Suları

Taban suyunun yamaçlar ya da vadiler tarafından kesilmesiyle oluşan yamaç ve vadi kaynaklarına ülkemizde yaygın olarak rastlanmaktadır.

Ülkemizde karstik kaynaklara (Fotoğraf 1.149) çoğunlukla Akdeniz kıyılarında rastlanır. Toroslar’daki kalkerli araziden sızan sular, birçok yerleşim biriminin içme suyu ihtiyacını karşılamaktadır.

Fotoğraf 1.149 Karstik kaynak (Kapuzbaşı, Kayseri)
Fotoğraf 1.149 Karstik kaynak (Kapuzbaşı, Kayseri)

Türkiye’de ilk kez artezyen kuyuları Trakya’da şeker fabrikasının su ihtiyacını karşılamak için açılmıştır. Sonra içme ve kullanma suyu sağlamak için de açılan kuyuların sayısı artmıştır. Günümüzde Trakya ile Konya Ovası başta olmak üzere birçok yerde artezyen kuyuları açılmıştır. Ülkemizde yer altı sularından tarım alanlarının sulanması bakımından da yararlanılmaktadır.

Alpin deprem kuşağında yer alan ülkemizde, fay hatları fazladır. Bu nedenle ülkemizde fay kaynaklarına yaygın olarak rastlanmaktadır. Güney Marmara, Ege ve Doğu Anadolu’da (Fotoğraf 1.150) yoğunluk kazanan bu fay kaynaklarının bir kısmı, kaplıca adıyla termal kaynak olarak kullanılmaktadır. Fay kaynaklarından bazılarından da elektrik enerjisi üretiminde yararlanılmaktadır.

Fotoğraf 1.150 Fay kaynağı (Diyadin, Ağrı)
Fotoğraf 1.150 Fay kaynağı (Diyadin, Ağrı)

Ülkemizdeki ilk jeotermal santral Denizli Sarayköy’dekidir. Türkiye’de yüzler ce fay kaynağı bulunmaktadır. Aydın, Manisa, Kütahya, İzmir, Balıkesir, Afyon, Yozgat, Van, Ağrı, Bitlis ve Diyarbakır fay kaynaklarının bulunduğu başlıca yerlerdir.

Ülkemizin su kaynakları sınırlıdır. Buna karşın nüfusumuz, sanayileşme ve ekonomik etkinliklerin çeşitlenmesine bağlı olarak su tüketimimiz her geçen gün artmaktadır. Ayrıca su kirliliği de su kaynaklarımızın azalmasına neden olmaktadır. Gelecekte suyla ilgili sıkıntıların yaşanmaması için suyun sürdürülebilir kullanımı büyük bir önem taşımaktadır.

Bu konuda bireysel olarak bizim sorumluluğumuz ise suyun tasarruflu kullanılmasına önem göstermektir. Bu konuda duyarlı olmak, çevremizi uyarmak ve eğitmek, bireysel sorumluluklarımız arasında yer almaktadır.

Yorum yapın