Ulaşım ve İletişimin Ekonomik Etkinliklere Etkisi

Üretim etkinliklerinin her türünde ve her aşamasında ulaşımın etkisi büyüktür. Örneğin birincil ekonomik etkinliklerde elde edilen ürünlerin tüketim alanına ya da pazara taşınması ulaşım koşullarına bağlıdır.

Ulaşımın gelişmemiş olduğu dönemde tüketim daha çok ihtiyacı gidermeye yönelikti ve üretim miktarı sınırlıydı. Ulaşımın gelişmesine bağlı olarak her türlü ürün (Fotoğraf 2.46), en uzak mesafelere en kısa sürede ulaştırılmaya başlandı. Bu durum, tüketimi arttırdığından pazar için üretim ihtiyacı ortaya çıktı.

Bu gelişme, üretim alanlarının genişlemesini, üretim miktarının artmasını sağladı. İkincil faaliyet kollarında da aynı şekilde ham maddenin ve enerji kaynaklarının fabrikaya, üretilenlerin pazarlara kolay ve ucuz taşınması üretim miktarının artmasını sağlamıştır.

Üçüncül, dördüncül ve beşincil ekonomik etkinliklerde de ulaşım ve iletişimin etkisi büyüktür. Her türlü hizmetin en kısa sürede tüketiciye sunulması; bilgilerin toplanması ve ilgili yerlere iletilmesi, yöneticilerin verdiği kararların uygulanması ve üretime dönüşmesi ulaşım ve iletişime bağlıdır. Telefon ve Genel Ağ gibi iletişim araçları ile ulaşım araçlarının gelişmesi, günümüzde bütün ekonomik faaliyetleri büyük ölçüde etkilemektedir.

Fotoğraf 2.46 Ulaşımın gelişmesi her tür ekonomik etkinliği olumlu yönde etkilemektedir.
Fotoğraf 2.46 Ulaşımın gelişmesi her tür ekonomik etkinliği olumlu yönde etkilemektedir.

Yorum yapın