Uzaktan Algılama Nedir Ne Demektir?

Uzaktan algılama, nesnelere fiziksel temasta bulunmadan, herhangi bir uzaklıktan yapılan ölçümlerle nesneler hakkında bilgi edinme bilimi ve sanatıdır.

Uzaktan algılama sayesinde atmosferde veya uzaydaki platformlara (Fotoğraf 1.4.5) yerleştirilmiş ölçüm aletleri aracılığıyla nesneler hakkında bilgiler elde edilmektedir.

Fotoğraf 1.4.5 Bir yapay uydu
Fotoğraf 1.4.5 Bir yapay uydu

İlk bilinen hava fotoğrafı, 1858’de bir balon   la yaklaşık 213 metre yukarıdan Gaspard Felix Tournachon (Gespirt Filıks Turneşan) tarafından çekilmiştir. Bu kişinin fotoğrafını çektiği yer Paris’tir. Amerikan iç savaşında da balondan hava fotoğrafı çekildiği bilinmektedir.

1950’lerde ABD ve SSCB uydu görüntüleri elde etme çalışmalarına başlamış, 1990’larda ise yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri ticari olarak pazarlanır hâle gelmiştir. Günümüzde uydulardan elde edilen görüntülerden yararlanılarak ayrıntılı haritalar çizilebilmektedir.

Yorum yapın