Yeryüzünde Nüfus Dağılışı

Yeryüzü şekilleri, iklim, su kaynakları ve ekonomik etkinlikler bakımından farklı özellikteki alanlardan oluşmaktadır.

Bu nedenle nüfusun yeryüzündeki dağılışında önemli dengesizlikler görülmektedir. İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinde nüfus dağılışında daha çok doğal koşullar egemendi. Bu nedenle insanlar, iklimin daha çok elverişli olduğu alanlarda, tarıma elverişli ve su kaynaklarının bulunduğu yerlerde yaşamışlardır. Günümüzde de nüfus dağılışında doğal koşullar etkili olmakla birlikte beşerî faktörlerin etkisi ön plana geçmiş durumdadır.

Buna göre yeryüzünde nüfus dağılışını etkileyen etmenleri doğal ve beşerî faktörler olmak üzere iki grupta toplayabiliriz (Şema 2.1).

Nüfus Dağılışını Etkileyen Etmenler
Doğal Etmenler Beşerî ve Ekonomik Etmenler
Enlem Tarım
Kara ve denizlerin dağılışı Sanayileşme
Yer şekilleri Madencilik
İklim koşulları Turizm
Su kaynakları Ulaşım
Toprak yapısı ve otlaklar Göçler

“Yeryüzünde Nüfus Dağılışı” üzerine bir yorum

Yorum yapın