Yeryüzündeki Sular

Yeryüzünün büyük bir kısmını oluşturan sular, su küre (hidrosfer) olarak adlandırılır. Su küre okyanuslar, denizler, göller, akarsular, bataklıklar, yer altı suları ve buzullardan oluşmaktadır.

Okyanuslar ve denizler yeryüzündeki suların yaklaşık %97’sini oluşturur. Tatlı suların ise yarısından fazlası buzullar hâlindedir. Buna göre yeryüzündeki suların çok az bir kısmını tatlı sular meydana getirir (Grafik 1.2).

Grafik 1.2 Yeryüzündeki suların türlerine göre dağılımı (water.usgs.gov-edu)
Grafik 1.2 Yeryüzündeki suların türlerine göre dağılımı (water.usgs.gov-edu)

Yeryüzündeki Sular

Yorum yapın