Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) | Doğu Karadeniz Projesi’nin Amaçları Nelerdir?

Türkiye yüz ölçümünün %6,2’sini kapsayan Doğu Karadeniz Projesi; yüz ölçümü 48.256 km² büyüklüğünde 9 ili içine alır. DOKAP’ta yer alan iller; Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illeridir (Harita 2.6).

Harita 2. 6 Doğu Karadeniz Projesi kapsamındaki iller
Harita 2. 6 Doğu Karadeniz Projesi kapsamındaki iller

Doğu Karadeniz Projesi’nin Amaçları Nelerdir?

 • Bölgenin sosyokültürel gelişimini sağlamak
 • Ekonomik yapıyı güçlendirmek
 • Ulaşım ve iletişim hizmetlerini güçlendirmek
 • Kıyı kesimde ürün çeşitliliğini artırmak
 • Başta yaylacılık olmak üzere turizm faaliyetlerini geliştirmek (Görsel 2.11)
 • Doğal kaynakların daha verimli kullanımını sağlamak
Görsel 2.11 Doğu Karedeniz’de turizm faaliyetlerinin geliştiği yaylalardan biri olan Ayder Yaylası, Rize
Görsel 2.11 Doğu Karedeniz’de turizm faaliyetlerinin geliştiği yaylalardan biri olan Ayder Yaylası, Rize

DOKAP bölgesi önemli bir orman varlığına sahiptir. Bölgenin yaklaşık %37’si (1,8 milyon hektar alan) ormanlarla kaplıdır. Var olan ormanlardan yakılacak odun ve orman endüstrisi için gerekli olan ham maddeler elde edilir. Bu durum, bölgeye önemli bir ekonomik kazanç sağlar.

DOKAP bölgesi, balıkçılık faaliyetleri açısından hem denizde hem de kara içi sularda önemli bir potansiyele sahiptir. Bölgedeki yer şekilleri, sanayi ve tarım faaliyetlerini sınırladığından yöre halkı için balıkçılık önemli bir ekonomik faaliyettir. Deniz ürünleri avcılığı ile yapılan üretimde ilk sırayı %40,7’lik oran ile DOKAP bölgesi almıştır (Grafik 2.3).

Grafik 2.3 Türkiye’de deniz ürünleri üretiminin dağılışı TÜİK, 2016
Grafik 2.3 Türkiye’de deniz ürünleri üretiminin dağılışı TÜİK, 2016

Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri

 1. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
 2. Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP)
 3. Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP)
 4. Doğu Anadolu Projesi (DAP)
 5. Zonguldak Bartın Karabük Projesi (ZBK)
 6. Konya Ovası Projesi (KOP)

Yorum yapın