Biyoçeşitlilik Nedir? Biyoçeşitlilik Hangi Öğelerden Oluşuyor?

Fotoğraf 1.19 Dağ biyomu

Biyolojik çeşitlilik, bir bölgedeki genlerin, türlerin, ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bütündür. Buna göre biyoçeşitlilik üç ögeden oluşmaktadır (Şema 1.2). Genler Genetik çeşitlilik, bir tür içindeki bireysel farklılıkları ifade etmektedir. Örneğin boy uzunluğu, ağırlık, saç ve göz rengi genetik farklılıklardan kaynaklanan çeşitliliktir. Türler Tür, birbirine benzeyen ve sadece kendi aralarında verimli gen alışverişi yapabilen bireylerden … Devamını oku…Biyoçeşitlilik Nedir? Biyoçeşitlilik Hangi Öğelerden Oluşuyor?

Yeryüzünde Biyoçeşitlilik | Biyoçeşitliliği Etkileyen Etmenler Nelerdir?

Fotoğraf 1.9 Bazı hayvanlar belirli alanlarda aşırı otlayarak bitki örtüsüne zarar vermektedir.

Dünya’nın yaşı yaklaşık 4,5 milyar yıldır. Dünya oluştuktan sonra uzun bir süre üzerinde canlılar yaşamamıştır. İlk canlılar, Dünya oluştuktan 1,2 milyar yıl sonra ortaya çıkmıştır. Bunlar, prokaryot adı verilen ilkel canlılardı. Gelişmiş canlılar ise günümüzden 542 milyon yıl önce başlayan Paleozoik’te (Birinci Jeolojik Zaman) yaşamaya başlamıştır.  Balıklar, örümcekler, böcekler, kırkayaklar, ilk damarlı  bitkiler, omurgalılar, ağaçlar … Devamını oku…Yeryüzünde Biyoçeşitlilik | Biyoçeşitliliği Etkileyen Etmenler Nelerdir?

Biyoçeşitliliği Etkileyen Fiziki Faktörler

Fotoğraf 1.1 Çöller, az yağış aldığı için buralarda yaşayan tür ve canlı sayısı da azdır.

Canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen fiziki etmenler; iklim, yer şekilleri ve topraktır. a- İklim Sıcaklık, yağış, nemlilik ve rüzgâr gibi iklim koşulları canlıların yaşamını doğrudan etkilemektedir. Bunlardan hayati öneme sahip olanlar sıcaklık ve yağıştır. Yeryüzündeki canlıların yaşayabilecekleri en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri canlı türlerine göre değişmektedir. Örneğin Thermus aquaticus (Termus akuatikus) adlı bakteri, maksimum … Devamını oku…Biyoçeşitliliği Etkileyen Fiziki Faktörler

Biyoçeşitliliği Etkileyen Biyolojik Etmenler

Fotoğraf 1.8 Orman yangınları sonucunda biyoçeşitlilik azalmaktadır.

Biyoçeşitliliği etkileyen biyolojik etmenlerin başlıcaları insanlar ve diğer canlılardır. a- İnsan İnsan, Kuaterner’de (Dördüncü Jeolojik Zaman) ortaya çıkmıştır. Yani insanın ortaya çıkışı, günümüzden yaklaşık iki milyon yıl önce gerçekleşmiştir. İnsanın ortaya çıkışı ve çoğalması, onun baskın bir tür olmasını sağlamıştır. İnsan, kısa sayılabilecek bir sürede yeryüzünün her yerine yayılmış ve biyoçeşitliliği büyük ölçüde etkilemiştir. İnsan, … Devamını oku…Biyoçeşitliliği Etkileyen Biyolojik Etmenler

Biyoçeşitliliği Etkileyen Paleocoğrafya

Resim 1.1 Dinozorlar İkinci Jeolojik Zaman’da yaşamış canlılardandır.

Dünya’nın jeolojik zamanlar içinde geçirdiği değişimler, canlı çeşitliliğini önemli ölçüde etkilemiştir. Bu değişimlerin başlıcaları kıtaların hareketi ve iklim değişiklikleridir. a- Kıtaların Hareketi Günümüzden yaklaşık 250 milyon yıl önce bütün kıtalar birleşikti. Pangea adı verilen bu kıtada yaşayan canlılar arasında bir etkileşim vardı. Pangea önce iki parçaya bölündü. Bu parçalardan kuzeydekine Lawrasya (Lavrasya), güneydekine Gondwana (Gondvana) … Devamını oku…Biyoçeşitliliği Etkileyen Paleocoğrafya