Türkiye’de Erozyon | Türkiye’de Heyelan

Fotoğraf 1.103 Heyelan

a) Türkiye’de Erozyon Toprak örtüsünün dış güçler tarafından taşınmasını ifade eden erozyon (Fotoğraf 1.102), Türkiye’de önemli sorunlardan biridir. Bunun en önemli nedeni, bitki örtüsünün olmaması ya da cılız olmasıdır. Arazi eğiminin fazla olması yağış rejiminin düzensiz olması da erozyonu arttıran doğal etmenlerdir. Bitki örtüsünün tahrip edilmesi, hayvanların meralarda aşırı otlatılması, tarlaların nadasa bırakılması ve tarlaların … Devamını oku…Türkiye’de Erozyon | Türkiye’de Heyelan

Türkiye’de Kıyı Şekilleri | Türkiye’de Kıyı Tipleri

Fotoğraf 1.96 Kıyı oku (Marmaris)

a) Türkiye’de Kıyı Şekilleri Türkiye, uzun bir kıyı şeridine sahiptir (8333 km). Bu nedenle kıyılarımızda çeşitli kıyı şekillerine rastlanmaktadır. Ülkemizdeki kıyı şekillerinin oluşumuna etkileyen etmenler iki gruba ayrılır: Bunlardan biri iç diğeri dış kuvvetlerdir. Epirojenik olaylar, orojenez, volkanizma ve depremler kıyılarımızın ilk şeklini almasında etkili olmuştur. Kıyıların  bu  ilk  şeklinin değişmesi ve biçimlenmesi ise dış … Devamını oku…Türkiye’de Kıyı Şekilleri | Türkiye’de Kıyı Tipleri

Türkiye’de Buzulların Oluşturduğu Yer Şekilleri

Fotoğraf 1.94 Buzul vadisi

Orta kuşakta yer aldığı için ülkemizde buzulların kapladığı alan azdır. Kaçkarlar, Ağrı Dağı, Süphan Dağı, Buzul Dağı, Sat Dağı, Erciyes, Aladağlar ve Bolkar dağları, üzerinde buzulların bulunduğu başlıca yerlerdir. Bu buzullardan Ağrı Dağı’ndaki takke buzulu, diğerleri vadi ve sirk buzullarıdır. Buzul Dağı’ndaki Reşko Tepesi (4168 m) üzerinde yer alan İzbırak Buzul’u, 4 km uzunluğu ve … Devamını oku…Türkiye’de Buzulların Oluşturduğu Yer Şekilleri

Türkiye’de Rüzgârların Oluşturduğu Yer Şekilleri

Fotoğraf 1.92 Patara Plajı’ndaki kumullardan biri

Türkiye’de çöl alanı olmadığından çöllere özgü birçok yer şekli ülkemizde görülmez. Ülkemizde rüzgârın oluşturduğu başlıca yer şekli kumullardır. Ülkemizde rüzgâr erozyonunun etkisinde olan alanlar, Türkiye yüz ölçümünün yalnızca %1’dir. İç Anadolu’da Konya Ovası’nın bir kısmı, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ve kıyılardaki kumsallar, rüzgâr erozyonunun etkili olduğu başlıca yerlerdir. Bu yerlerin ortak özelliği bitki örtüsünün cılız, yüzeyin … Devamını oku…Türkiye’de Rüzgârların Oluşturduğu Yer Şekilleri

Türkiye’de Karstik Şekiller

Fotoğraf 1.85 Lapya (Madagaskar)

Türkiye’de karstik şekillere daha çok Toroslar’da rastlanır. Konya, Sivas, Çankırı ve Kayseri çevrelerinde de karstik şekiller yaygındır (Harita 1.13). Toroslar ve Konya çevrelerindeki karstik şekiller kalker üzerinde oluşurken Sivas, Çankırı ve Kayseri çevrelerinde jips üzerinde oluşmuştur. Karstik şekillerin en küçüğü olan, kaya yüzeyindeki çözünme sonucu meydana gelen oluk ve oyuklardan oluşan lapyalara (Fotoğraf 1.85) karstik … Devamını oku…Türkiye’de Karstik Şekiller

Türkiye’de Akarsuların Oluşturduğu Yer Şekilleri

Fotoğraf 1.80 Dev kazanı (Kurşunlu, Antalya)

Türkiye yarı nemli bir iklime sahip olduğu için akarsular bakımından zengindir. Bu nedenle ülkemizde selinti sularının ve akarsuların oluşturduğu yer şekillerine yaygın olarak rastlanır. Selinti sularının oluşturduğu tipik yer şekillerinden biri kırgıbayırdır (Fotoğraf 1.76). Yağışlar ya da kar erimeleriyle akışa geçen suların, geçirimsiz tabakalardan oluşan ve bitki örtüsünden yoksun yamaçlarda oluşturduğu, birbirinden keskin sırtlarla ayrılan … Devamını oku…Türkiye’de Akarsuların Oluşturduğu Yer Şekilleri