Su Ekosistemlerinin İşleyişi

Fotoğraf 1.29 Dalga çatlaması sonucunda atmosfere aerosoller yayılır.

Yeryüzünün büyük bir kısmını kaplayan su, diğer doğal sistemlere de önemli etkide bulunmaktadır. Bu etki, su döngüsü sayesinde gerçekleşmektedir. Deniz ve okyanuslardan buharlaşan su, karalara yağış olarak düşmektedir. Yağışlar, doğal … Read more

Enerji Akışı ve Madde Döngüleri

Şekil 1.2 Fotosentez

Enerji Akışı Canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi için belirli bir enerjiye ihtiyaç vardır. Bu enerjinin ana kaynağı Güneş’tir. Yeşil bitkiler, güneş enerjisinden yararlanarak karbondioksit ve suyu kullanıp besin maddesi ve oksijen üretmektedir. … Read more