Su Ekosistemlerinin İşleyişi

Fotoğraf 1.29 Dalga çatlaması sonucunda atmosfere aerosoller yayılır.

Yeryüzünün büyük bir kısmını kaplayan su, diğer doğal sistemlere de önemli etkide bulunmaktadır. Bu etki, su döngüsü sayesinde gerçekleşmektedir. Deniz ve okyanuslardan buharlaşan su, karalara yağış olarak düşmektedir. Yağışlar, doğal bitki örtüsünün yetişmesinde ve diğer canlılar için hayati öneme sahip olan su kaynaklarının beslenmesinde büyük bir öneme sahiptir. Yer altı sularının akarsuların ve göl sularının … Devamını oku…Su Ekosistemlerinin İşleyişi

Çevre Açısından Sulak Alanların Önemi Nedir?

ÇEVRE AÇISINDAN SULAK ALANLARIN ÖNEMİ

Çevre, canlı ve cansız olarak iki bölümden oluşur. Ancak ikisi de birbirine bağımlıdır. Çünkü ne canlılar üzerinde veya içinde yaşadıkları cansız çevre olmadan yaşayabilirler ne de cansız çevrenin canlılar olmadan bir anlamı vardır. Canlılara gelince dünyada insan dâhil iki milyon civarında canlı türü yaşamaktadır. Bunların önemli bir bölümünü hayvanlar, az bir bölümünü de bitkiler oluşturmaktadır. … Devamını oku…Çevre Açısından Sulak Alanların Önemi Nedir?

Ekosistemdeki Bozulmaların Çevreye Etkileri Nelerdir?

Fotoğraf 1.21 Atmosfere salınan karbon, birçok çevresel etkilere neden olmaktadır.

Ekosistemdeki bozulma bir bütün olan çevrenin yapı ve işleyişini olumsuz etkiler. Bazı varlıkların azalması, bazı varlıkların azalmasına ya da artmasına neden olur. Madde döngülerinin gerçekleşmesi zorlaşır. Bu nedenle doğadaki enerji tükenmeye doğru gider. Dünya Coğrafyasının Değişmesi: Ekosistemin temel unsurlarını oluşturan iklim, toprak, hava, bitki, hayvan gibi faktörlerin olumsuz yönde değişmesi çevrenin ekolojik özelliklerini de değiştirmektedir. … Devamını oku…Ekosistemdeki Bozulmaların Çevreye Etkileri Nelerdir?

Enerji Akışı ve Madde Döngüleri

Şekil 1.2 Fotosentez

Enerji Akışı Canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi için belirli bir enerjiye ihtiyaç vardır. Bu enerjinin ana kaynağı Güneş’tir. Yeşil bitkiler, güneş enerjisinden yararlanarak karbondioksit ve suyu kullanıp besin maddesi ve oksijen üretmektedir. Fotosentez adı verilen bu işlem sırasında bitkiler, Güneş’ten aldıkları enerjinin bir kısmını solunum, büyüme ve çoğalma etkinliklerinde kullanır (Şekil 1.2). Kalan enerjinin bir kısmı  da … Devamını oku…Enerji Akışı ve Madde Döngüleri

Ekosistemin Ögeleri ve İşleyişi | Besin Zinciri Nedir?

Resim 1.2 Besin zinciri

Çeşitli büyüklükteki ekosistemler, canlı ve cansız ögelerden oluşmaktadır (Şema 1.4). Ekosistemi oluşturan cansız etmenler fiziksel ve kimyasal ögelerden oluşur. Ekosistemdeki fiziksel ögeler iklim koşulları ve toprak özelliklerinden oluşmaktadır. Bu ögeler canlıların yeryüzündeki dağılımını etkilemektedir. Ekosistemi oluşturan kimyasal ögeler organik ve inorganik olmak üzere ikiye ayrılır. Ayrıştırıcıların ölü ve canlı atıkları ayrıştırması sonucu ortaya çıkan maddeler … Devamını oku…Ekosistemin Ögeleri ve İşleyişi | Besin Zinciri Nedir?

Biyoçeşitlilik Nedir? Biyoçeşitlilik Hangi Öğelerden Oluşuyor?

Fotoğraf 1.19 Dağ biyomu

Biyolojik çeşitlilik, bir bölgedeki genlerin, türlerin, ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bütündür. Buna göre biyoçeşitlilik üç ögeden oluşmaktadır (Şema 1.2). Genler Genetik çeşitlilik, bir tür içindeki bireysel farklılıkları ifade etmektedir. Örneğin boy uzunluğu, ağırlık, saç ve göz rengi genetik farklılıklardan kaynaklanan çeşitliliktir. Türler Tür, birbirine benzeyen ve sadece kendi aralarında verimli gen alışverişi yapabilen bireylerden … Devamını oku…Biyoçeşitlilik Nedir? Biyoçeşitlilik Hangi Öğelerden Oluşuyor?

Yeryüzünde Biyoçeşitlilik | Biyoçeşitliliği Etkileyen Etmenler Nelerdir?

Fotoğraf 1.9 Bazı hayvanlar belirli alanlarda aşırı otlayarak bitki örtüsüne zarar vermektedir.

Dünya’nın yaşı yaklaşık 4,5 milyar yıldır. Dünya oluştuktan sonra uzun bir süre üzerinde canlılar yaşamamıştır. İlk canlılar, Dünya oluştuktan 1,2 milyar yıl sonra ortaya çıkmıştır. Bunlar, prokaryot adı verilen ilkel canlılardı. Gelişmiş canlılar ise günümüzden 542 milyon yıl önce başlayan Paleozoik’te (Birinci Jeolojik Zaman) yaşamaya başlamıştır.  Balıklar, örümcekler, böcekler, kırkayaklar, ilk damarlı  bitkiler, omurgalılar, ağaçlar … Devamını oku…Yeryüzünde Biyoçeşitlilik | Biyoçeşitliliği Etkileyen Etmenler Nelerdir?

Biyoçeşitliliği Etkileyen Fiziki Faktörler

Fotoğraf 1.1 Çöller, az yağış aldığı için buralarda yaşayan tür ve canlı sayısı da azdır.

Canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen fiziki etmenler; iklim, yer şekilleri ve topraktır. a- İklim Sıcaklık, yağış, nemlilik ve rüzgâr gibi iklim koşulları canlıların yaşamını doğrudan etkilemektedir. Bunlardan hayati öneme sahip olanlar sıcaklık ve yağıştır. Yeryüzündeki canlıların yaşayabilecekleri en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri canlı türlerine göre değişmektedir. Örneğin Thermus aquaticus (Termus akuatikus) adlı bakteri, maksimum … Devamını oku…Biyoçeşitliliği Etkileyen Fiziki Faktörler

Biyoçeşitliliği Etkileyen Biyolojik Etmenler

Fotoğraf 1.8 Orman yangınları sonucunda biyoçeşitlilik azalmaktadır.

Biyoçeşitliliği etkileyen biyolojik etmenlerin başlıcaları insanlar ve diğer canlılardır. a- İnsan İnsan, Kuaterner’de (Dördüncü Jeolojik Zaman) ortaya çıkmıştır. Yani insanın ortaya çıkışı, günümüzden yaklaşık iki milyon yıl önce gerçekleşmiştir. İnsanın ortaya çıkışı ve çoğalması, onun baskın bir tür olmasını sağlamıştır. İnsan, kısa sayılabilecek bir sürede yeryüzünün her yerine yayılmış ve biyoçeşitliliği büyük ölçüde etkilemiştir. İnsan, … Devamını oku…Biyoçeşitliliği Etkileyen Biyolojik Etmenler

Biyoçeşitliliği Etkileyen Paleocoğrafya

Resim 1.1 Dinozorlar İkinci Jeolojik Zaman’da yaşamış canlılardandır.

Dünya’nın jeolojik zamanlar içinde geçirdiği değişimler, canlı çeşitliliğini önemli ölçüde etkilemiştir. Bu değişimlerin başlıcaları kıtaların hareketi ve iklim değişiklikleridir. a- Kıtaların Hareketi Günümüzden yaklaşık 250 milyon yıl önce bütün kıtalar birleşikti. Pangea adı verilen bu kıtada yaşayan canlılar arasında bir etkileşim vardı. Pangea önce iki parçaya bölündü. Bu parçalardan kuzeydekine Lawrasya (Lavrasya), güneydekine Gondwana (Gondvana) … Devamını oku…Biyoçeşitliliği Etkileyen Paleocoğrafya