Doğal Kaynakların Kullanımı ve Geri Dönüşüm

Fotoğraf 4.43 Atıkların sınıflandırılarak toplanması geri dönüşüm için önemlidir.

Yaşamımızı sürdürmek ve kolaylaştırmak için sürekli olarak doğal kaynaklar kullanmaktayız. Kullandığımız doğal kaynağın miktarı ve türü sürekli artmaktadır. Bu kaynaklardan bir kısmının yeryüzündeki rezervi sınırlıdır ve her geçen gün miktarı azalmaktadır. Petrol, doğal gaz, kömür ve madenler, bu tür doğal kaynaklardandır. Aynı şekilde su, toprak ve orman da dikkatli kullanılmadığı zaman tükenebilecek doğal kaynaklardır. Bu … Devamını oku…Doğal Kaynakların Kullanımı ve Geri Dönüşüm

Atıklardan Korunma

Fotoğraf 4.42 Fabrika filtresi

Katı, sıvı ve gaz atıklar, hem insan hayatı hem de çevre açısından tehdit edici durumdadır. Bu sorunlardan bazılarının zararları küresel boyutlara ulaşmıştır. Bu nedenle atıklardan korunmak için uluslararası önlemler de alınmaktadır. Katı atıklardan (Fotoğraf 4.40) korunmak için öncelikle bu atıkların özellikleri belirlenmeli ve her atık, özelliğine göre depolanmalı ya da imha edilmelidir. Örneğin nükleer atıklar, … Devamını oku…Atıklardan Korunma

Çevre Sorunlarının Oluşum ve Yayılma Süreci

Fotoğraf 4.38 Hava kirliliğinin nedenlerinden biri egzoz gazlarıdır.

İlk Çağ’da doğal ortamda barınan ve beslenen insanların çevreye zararından söz edilmemektedir. Bu dönemdeki atıklar da doğada kısa süre içinde yok olan organik atıklardan oluşmaktaydı. Bu çağda, madenlerin işlenmeye başlanmasıyla çevre kirliliği başlamışsa da bu kirlilik, daha çok yerel düzeyde kalmıştır. Orta Çağ’da da aynı şekilde daha çok organik kökenli atıklardan söz edilmekte, yine en … Devamını oku…Çevre Sorunlarının Oluşum ve Yayılma Süreci

Arazi Kullanım Şeklinin Çevreye Etkisi

Fotoğraf 4.35 Elmalı Ovası’nda elma bahçeleri

Arazi kullanım şekli, çevre açısından  büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü plansız ve yanlış arazi kullanımı sonucunda çevreye büyük zararlar verilebilmektedir. Örneğin bitki örtüsünün tahrip edilmesi, tarlaların nadasa bırakılması ve tarlaların eğim yönünde sürülmesi, toprak erozyonuna neden olmaktadır. Bunun sonucunda verimli topraklar yok olmaktadır. Aynı şekilde verimli tarım alanlarının yerleşme ve sanayi alanı olarak kullanılması, fay … Devamını oku…Arazi Kullanım Şeklinin Çevreye Etkisi

Doğal Kaynak Kullanımında Çevre Planlaması

Fotoğraf 4.27 Taş kömürü yataklarının daha kârlı hâle getirilmesi ve çevreye zarar verilmemesi için planlama yapılmaktadır.

Doğal kaynaklar kullanılırken çevreye zarar verilebilmektedir. Özellikle plansız ve bilinçsiz doğal kaynak kullanımının olumsuz sonuçları fazladır. Bize yaşam olanağı sunan toprak, su ve bitkiler gibi doğal kaynakların etkili bir biçimde kullanılması için planlama yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde bu doğal kaynaklar tükenebilir veya kullanılamaz duruma gelebilir. Oysa doğal kaynak kullanımında planlama yapılması, bu kaynakların sürdürülebilir kullanımını … Devamını oku…Doğal Kaynak Kullanımında Çevre Planlaması

Doğal Kaynak Kullanımında Gelişmişlik Düzeyinin Önemi

Fotoğraf 4.24 Aral Gölü’nün bir kısmı çöl hâline gelmiştir.

Doğal kaynakların kullanım şekli ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Bu farklılık, öncelikle ülkelerin gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak kullanılan teknoloji ve yöntem farklılığından kaynaklanır. Gelişmiş ülkeler, doğal kaynakları kullanırken çevreye en az zarar vermeye çalışmakta ve doğal kaynağın sürdürülebilir kullanımına önem vermektedir. Az gelişmiş ülkelerde çevre duyarlılığı ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ikinci planda kalmaktadır. Doğal kaynaklardan … Devamını oku…Doğal Kaynak Kullanımında Gelişmişlik Düzeyinin Önemi

Tükenen ve Alternatif Doğal Kaynaklar

Fotoğraf 4.17 Gelgit, tükenmeyen enerji kaynaklarındandır.

Yaşamımızı sürdürmek ve kolaylaştırmak için kullandığımız doğal kaynakların bir kısmı, sınırlı rezervlere sahiptir. Özellikle fosil yakıtların rezervleri sınırlıdır ve sürekli tükenmektedir. Bu durum, önlemler alınmadığı takdirde sıkıntılı süreçlerin yaşanmasına neden olacaktır. Çünkü günümüzde dünya genelinde tüketilen enerji kaynaklarının %90’ına yakınını doğal gaz, kömür ve petrol oluşturmaktadır (Tablo 4.1). Enerji kaynakları Tüketimdeki payı (%) Petrol 32,8 … Devamını oku…Tükenen ve Alternatif Doğal Kaynaklar

Madenlerin ve Enerji Kaynaklarının Kullanımı

Fotoğraf 4.9 Kömür kullanılarak elektrik enerjisi elde edilen termik santraller havayı kirletmektedir.

Yeryüzünde çeşitli amaçlarla kullanılan çok sayıda maden ve enerji kaynağı bulunmaktadır. Bu doğal kaynakların üretim, dağıtım ve tüketimi sırasında çevreye bazı zararlar verilmektedir. Şimdi bu zararların neler olduğunu inceleyelim. a- Madenlerin ve Enerji Kaynaklarının Üretimi Madenlerden ve enerji kaynaklarından bir kısmı, açık yataklar şeklinde işletilmektedir. Bu tür kaynakları üretmeye başlamadan önce, kaynağın üzerindeki toprak örtüsü … Devamını oku…Madenlerin ve Enerji Kaynaklarının Kullanımı

Çevre Sorunlarının Sınıflandırılması

Resim 4.1 Asit yağmurları

İnsanın doğayı kullanmaya başlamasıyla birlikte yeryüzünde çeşitli çevre sorunları yaşanmaya başlanmıştır. Nüfus artışı ve sanayileşme süreci, çevre sorunlarını artırmış ve çeşitlendirmiştir. Çevre sorunlarından bir kısmı yerel, bir kısmı da küreseldir. Bazı katı atıkların verimli topraklara bırakılması, tarım alanlarının sanayi ve yerleşme amacıyla kullanılması, ışık ve ses kirliliği yerel çevre sorunlarındandır. Buna karşın hava kirliliği, sera … Devamını oku…Çevre Sorunlarının Sınıflandırılması

Afetlerden Korunmanın Yolları Nelerdir?

Fotoğraf 4.30 Deprem çantasında bulunan malzemeler

Doğal afetlerden bazıları önlenemez niteliktedir. Deprem, volkanizma, tsunami ve kasırga bu tür olaylardandır. Ancak bu tür olaylardan dolayı meydana gelen can ve mal kayıplarının artması veya azalmasında insanın rolü önemlidir. Deprem önlenemeyeceği için depreme karşı bazı önlemler alınabilir. Bu önlemlerin başında yerleşim biriminin kurulacağı yer ve meskenlerde kullanılacak malzemelerin seçimi gelmektedir. Gevşek malzemelerden oluşan zeminlere, … Devamını oku…Afetlerden Korunmanın Yolları Nelerdir?