Doğa ile İnsan Etkileşimi

Fotoğraf 4.12 Akdeniz foku nesli tükenmek üzere olan hayvanlardandır.

İnsan ile doğal çevre arasında sürekli bir etkileşim bulunmaktadır. Bu etkileşim insanlık tarihinin ilk aşamalarında doğanın egemenliği şeklinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde insanın doğaya etkisi, yalnızca sınırlı ihtiyaçların giderilmesi şeklinde olmuştur: … Read more

İnsanın Doğayı Kullanması

Fotoğraf 4.1 Palmiye Adası

İnsanlar, doğadan çeşitli şekillerde yararlanmaktadırlar. Tarım alanı açmak, madenleri işletmek, yollar yapmak bu yararlanma şekillerindendir. İnsanlar, tarım alanlarını sulamak için kanallar açmakta, çok uzak mesafelerdeki suları taşıyabilmektedir. Tarıma elverişli olmayan … Read more