Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP) | Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi’nin Amaçları Nelerdir?

Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi dört ili kapsamaktadır ve projenin alanı yaklaşık 40 bin km2 dir. Proje kapsamındaki iller; Yeşilırmak Havzası’nda yer alan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat’tır (Harita 2.7).

Harita 2.7 Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi kapsamındaki iller
Harita 2.7 Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi kapsamındaki iller

Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi’nin Amaçları Nelerdir?

 • Yeşilırmak ve kollarında var olan kirlilik alanlarını tespit edip önlem almak
 • Proje alanında erozyonla mücadele etmek için çalışmalar yapmak
 • Akış rejimini düzenleyici çalışmalar yapmak
 • Proje bölgesinde ekonomik ve sosyokültürel kalkınmayı sağlamak için çalışmalar yapmak
 • Bunun için ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde olmak

Yeşilırmak Havzası’nda Coğrafi Bilgi Sistemlerinden (CBS) yararlanılarak çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda havzada yer alan illerin uydu görüntüleri, yol güzergâhları ve yerleşim yerleri, idari sınırlar, su kaynakları, toprak, eğim, bakı, güneşlenme süresi ve meteoroloji verileri bulunmaktadır.

Böylece elde edilen bu veriler analiz edilerek gerekli çalışmalar yapılmaktadır (Görsel 2.12, Görsel 2.13).

Görsel 2.12 Yeşilırmak’ın geçtiği Samsun’un Ayvacık ilçesi - Görsel 2.13 Tarihî güzellikleri barındıran Amasya
Görsel 2.12 Yeşilırmak’ın geçtiği Samsun’un Ayvacık ilçesi – Görsel 2.13 Tarihî güzellikleri barındıran Amasya

Proje kapsamındaki il merkezlerinin ve ilçelerin güçlü ve zayıf noktaları tespit edilerek bu alanların kalkınması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

Samsun’un Çarşamba İlçesinin Gelişim Analizi

Güçlü Yönler

 • Doğu Karadeniz’e giden işlek yollar üzerinde bulunması
 • Çevresindeki kırsal alanlar için bir hizmet merkezi olması
 • Havaalanına yakın olması
 • Tarım sanayisi için ham madde kaynağı olması

Zayıf Yönler

 • Tarım sanayisi ve diğer sanayi kollarındaki gelişimin istenilen düzeyde olmaması
 • Organize Sanayi Bölgesinin bulunmaması
 • Genç ve eğitimli nüfusun bölge dışına göçmesi
 • Hava kirliliğinin yüksek olması
 • Altyapısının yetersiz olması
 • Yumuşak bir toprak yapısına sahip olan kent zemininin risk taşıması

Fırsatlar

 • Devlet Su İşlerinin drenaj kanallarını inşa etmesiyle organik tarım için firmaların bölgeye gelmesi
 • 5084 sayılı Teşvik Yasası kapsamında yer alması

Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri

 1. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
 2. Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP)
 3. Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP)
 4. Doğu Anadolu Projesi (DAP)
 5. Zonguldak Bartın Karabük Projesi (ZBK)
 6. Konya Ovası Projesi (KOP)

Yorum yapın