Göçün Mekânsal Etkileri

Fotoğraf 2.38 Göçler bazen köylerin ıssız kalmasına neden olur.

Göçün ortaya çıkardığı sorunları iki ana gruba ayırabiliriz: Bunlardan birincisi göç gönderen, diğeri ise göç alan yerdeki değişimlerdir. Göç veren yerde nüfusun azalması başlıca sorunlardandır. Özellikle üretici gücü oluşturan genç nüfusun kaybedilmesi, göç veren yerde üretimin azalmasına neden olmaktadır. Göç veren yerde nüfusun azalmasına bağlı olarak bazı meskenler boş kalmakta, bunlardan bazıları bakımsızlıktan yıkılmaktadır (Fotoğraf … Devamını oku…Göçün Mekânsal Etkileri

Türkiye’de Göçler

Fotoğraf 2.36 Turistik amaçlarla yapılan göçler de geçici göçlerdendir.

Tarihin ilk dönemlerinden günümüze kadar insanlar, sürekli yer değiştirmiştir. İnsanları yer değiştirmeye zorlayan en önemli etken, daha iyi yaşam olanaklarının aranmasıdır. Bu amaçla ülkemizde de insanlar yaşadığı yeri geçici veya sürekli olarak değiştirmektedir. Yerleşim birimleri göç olaylarına göre iki gruba ayrılır: Bunlardan birincisi göç veren, diğeri göç alan yerlerdir. Göç veren yerlerde insanları göçe zorlayan … Devamını oku…Türkiye’de Göçler

Göç Nedir? Dünyadaki Göçler

Fotoğraf 2.25 Ekonomik nedenli göçler, tarihin her döneminde yaşanmıştır (Tarım işçileri).

İnsanların yaşadıkları yeri devamlı ya da uzun süreli değiştirmesine göç denir. İlk insanlardan günümüze kadar geçen sürede insanlar, çeşitli nedenlerle yer değiştirmişlerdir. İlk insanlar, avcılık ve toplayıcılıkla geçindikleri için göçebe yaşamaktaydılar. Bu dönemdeki göçlerin başlıca nedeni daha iyi beslenme koşullarına ulaşmaktı. Bu çaba, değişik şekillerde günümüzde de devam etmektedir. Buna göre ekonomik nedenli göçlere tarih … Devamını oku…Göç Nedir? Dünyadaki Göçler

Günümüzde Göçler ve Nedenleri

Fotoğraf 2.32 Suriye’den göç eden insanlar

Yakın tarihte ve günümüzde gerçekleşen göçlerin nedenlerini şöyle sıralayabiliriz: İşçi, mübadele, beyin, doğa olayları, sosyal olaylar ve savaşlar ile mülteci göçleridir. a- İşçi Göçleri Yeryüzünde işçi göçlerinin başlangıç yeri Avrupa’dır. İngiltere’de Sanayi Devrimi’nin gerçekleşmesinden sonra sanayi merkezleri oluşmuştur. Bu sanayi merkezlerinde iş gücüne ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyacı gidermek için kırsal kesimden bu sanayi merkezlerine yoğun … Devamını oku…Günümüzde Göçler ve Nedenleri

Tarihte Meydana Gelen Büyük Göçler

Harita 2.4 Türklerin Orta Asya’dan göçü (www.ttk.gov.tr)

Tarihte yeryüzünün büyük bir kısmını etkileyen göç hareketleri gerçekleşmiştir. Bu göç hareketlerinin başlıcaları Türklerin Orta Asya’dan göçü, Kavimler Göçü ve Yeni Dünya’ya göçlerdir. a- Türklerin Orta Asya’dan Göçü ve Kavimler Göçü Türklerin Orta Asya’da yaşadığı yerlerde kuraklık hâkimdi. Hayvancılıkla uğraşan Türkler ise göçebe yaşıyorlardı. Hayvanlarına otlaklar bulmak, bu toplulukların başlıca sorunuydu. Diğer yandan nüfusun artması … Devamını oku…Tarihte Meydana Gelen Büyük Göçler