Göç Nedir? Dünyadaki Göçler

İnsanların yaşadıkları yeri devamlı ya da uzun süreli değiştirmesine göç denir.

İlk insanlardan günümüze kadar geçen sürede insanlar, çeşitli nedenlerle yer değiştirmişlerdir. İlk insanlar, avcılık ve toplayıcılıkla geçindikleri için göçebe yaşamaktaydılar. Bu dönemdeki göçlerin başlıca nedeni daha iyi beslenme koşullarına ulaşmaktı. Bu çaba, değişik şekillerde günümüzde de devam etmektedir.

Buna göre ekonomik nedenli göçlere tarih boyunca rastlanmaktadır. Yeni karaların keşfedilmesi, savaşlar, ülke içindeki karışıklıklar, doğal afetler, iklim değişiklikleri ve uluslararası anlaşmalar göçlerin başlıca nedenleridir.

Göç gönderen yerlerde itici, göç alan yerlerde ise çekici faktörler etkilidir. İtici faktörler, insan yaşamını güçleştiren ya da tehdit eden etmenlerdir. Çekici faktörler ise daha iyi yaşam koşullarını oluşturur.

Fotoğraf 2.25 Ekonomik nedenli göçler, tarihin her döneminde yaşanmıştır (Tarım işçileri).
Fotoğraf 2.25 Ekonomik nedenli göçler, tarihin her döneminde yaşanmıştır (Tarım işçileri).

Göçler, sürekliliklerine göre geçici ya da sürekli göçler olarak sınıflandırılabilmektedir. Mevsimlik tarım işçiliği (Fotoğraf 2.25), yayla etkinlikleri ve tatil, geçici göçlerin başlıca nedenleridir.

İnsanların yer değiştirmelerinin nedenleri özgürce olabildiği gibi zorla da olabilmektedir. İsteğe bağlı göçlerin başlıcaları kırdan kente, az gelişmiş yerlerden gelişmiş yerlere doğru olanıdır. Avrupalıların Afrikalıları köle olarak Amerika Kıtası’na götürmeleri zorla göçlerin örneklerindendir.

Göçleri mekâna göre kırdan kıra, kırdan şehre; şehirden kıra ve şehirden şehre doğru olmak üzere de sınıflandırabiliriz. Göçler, ülke içinde gerçekleşen iç göçler ve ülkeler arasında meydana gelen dış göçler olarak da sınıflandırılmaktadır. Yeryüzündeki göçleri tarihte meydana gelen büyük göçler ve günümüzdeki göçler olmak üzere iki grupta ele alabiliriz.

Yorum yapın