Kayaçlar ve Yer Şekilleri | Kayaçlar Kaça Ayrılır?

Fotoğraf 1.16 Talk, aşınmaya karşı direnci az olan kayaçlardandır.

Üzerinde yaşamımızı sürdürdüğümüz yer kabuğu, farklı özellikteki kayaçlardan oluşmaktadır. Kayaçlar, bir veya birkaç mineralden oluşan kütlelerdir. Kayaçlardan yaşamımızın birçok alanında yararlanmaktayız. Meskenlerin bazılarının yapımında kayaçlar kullanılır. Kömür gibi bazı kayaçlardan enerji kaynağı olarak faydalanılır. Besin maddelerine çeşitli amaçlarla kattığımız tuz ve Oltu taşı gibi birçok süs eşyası da kayaçlardan oluşmaktadır. Ayrıca maden özelliği taşıyan kayaçlardan … Devamını oku…Kayaçlar ve Yer Şekilleri | Kayaçlar Kaça Ayrılır?

Başkalaşım Kayaçlar Nedir? | Kayaç Döngüsü Nedir?

Fotoğraf 1.26 Mermer yatakları (Afyonkarahisar)

Başkalaşım kayaçlar, tortul ve püskürük kayaçların değişmesi sonucu oluşur. Bu değişime neden olan başlıca etmenler sıcaklık ve basınçtır. Başkalaşım kayaçlar, çoğunlukla yer kabuğunun derinliklerinde oluşur. Üstteki katmanların basıncı ve derinlerdeki sıcaklığın etkisiyle kayaçların özellikleri değişmektedir. Yer kabuğunun hareketi sonucu gerçekleşen basınç ve sıcaklık koşulları da bu tür kayaçların oluşmasına neden olur. Başkalaşım kayaçların sertlik derecesi … Devamını oku…Başkalaşım Kayaçlar Nedir? | Kayaç Döngüsü Nedir?

Tortul Kayaçlar Nedir Oluşumuna Göre Kaça Ayrılır?

Fotoğraf 1.24 Kömür yatakları

Yeryüzünde yaygın olan tortul kayaçlar, dış güçlerin etkisiyle oluşmaktadır. Bunlar da oluşumlarına göre fiziksel, kimyasal ve organik tortullar olmak üzere üç gruba ayrılır. a) Fiziksel Tortul Kayaçlar Yeryüzündeki kayaçlar, dış güçler tarafından aşındırılır. Ortaya çıkan parçalar su, rüzgâr ve buzullar tarafından taşınarak belirli alanlarda biriktirilir. Bu materyallerin doğal bir çimentoyla birleşmesi sonucunda fiziksel tortul kayaçlar … Devamını oku…Tortul Kayaçlar Nedir Oluşumuna Göre Kaça Ayrılır?

Püskürük Kayaçlar Nedir Kaça Ayrılır?

Fotoğraf 1.21 Peribacası (Nevşehir)

Yerkürenin ilk oluştuğu dönemde yüzeyi yavaş yavaş soğumuş, bu soğuma sırasında bir kabuk oluşmuştur. Bu kabuk yeryüzünün ilk kayaçlarını meydana getirmiştir. Bu nedenle yer kabuğu oluşurken yüzeyi önce püskürük kayaçlar kaplamıştır. Sonraki süreçte de püskürük kayaçların oluşumu devam etmiştir. Püskürük kayaçlar oluşumuna göre ikiye ayrılır: İç püskürük kayaçlar Dış püskürük kayaçlar 1. İç Püskürük Kayaçlar … Devamını oku…Püskürük Kayaçlar Nedir Kaça Ayrılır?