Harita Çizim Yöntemleri Projeksiyonlar | Projeksiyon Türleri Nelerdir?

Küresel bir yüzeye sahip olan Dünya’nın şekli bir düzlem üzerine aktarılırken kara ve denizlerin boyutlarında bozulmalar gerçekleşmektedir. Bu bozulmaları azaltmak için çeşitli harita çizim yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemlere projeksiyon denir.

Harita projeksiyonları, paralel ve meridyen ağlarının düzleme aktarılma biçimini ifade etmektedir. Başlıca projeksiyon türleri silindirik, konik ve düzlemdir.

Şekil 1.4.1 Silindirik projeksiyon

Şekil 1.4.1 Silindirik projeksiyon

Silindirik projeksiyon (Şekil 1.4.1) yöntemiyle çizilen haritalarda yeryüzü, bir silindirin açılımı şeklinde çizilmektedir. Meridyenlerin birbirine paralel olarak çizildiği bu yöntemle çizilen haritalarda Ekvator çevresinde bozulmalar az olurken kutup çevrelerinde bozulma fazla olmaktadır. Örneğin Avrupa kıtasının yaklaşık beşte biri kadar bir alana sahip olan Grönland Adası, yaklaşık Avrupa kıtası kadar gösterilmektedir.

Konik projeksiyon (Şekil 1.4.2) yöntemiyle çizilen haritalarda orta enlemlerde bulunan ülkelerde bozulma daha az olmaktadır. Örneğin ülkemiz, konik projeksiyonla çizilen haritalarda daha az hatalı gösterilmektedir.

Şekil 1.4.2 Konik projeksiyon

Şekil 1.4.2 Konik projeksiyon

Düzlem projeksiyon (Şekil 1.4.3) yönteminde yeryüzünün görünümü, kutuplara teğet  geçen bir düzlem üzerine aktarılır. Bu yöntemle çizilen haritalarda kutuplarda ve buralara yakın yerlerde bozulma az iken kutuplardan uzaklaştıkça bozulma artmaktadır.

Şekil 1.4.3 Düzlem projeksiyon

Şekil 1.4.3 Düzlem projeksiyon

Add Comment