Göllerin Sonu Var mıdır?

Göllerin Sonu Var mıdır

Göllerin, bir süre var olduktan sonra ortadan kalkmaları çeşitli sebeplere bağlıdır. Örneğin göle dökülen akarsuların fazla alüvyon getirmesi, sığ göllerin dolmasına sebep olur. Göllerden bazıları da fazla sularını boşaltan akarsuyun … Read more