Türkiye’de Şekilsel Beşerî Bölgeler

Ülkemizdeki beşerî bölgelerin başlıcaları nüfusa, yerleşmeye, ekonomik etkinliklere ve işlevselliğe göre oluşturulmaktadır.

1- Türkiye’de Nüfus Bölgeleri

Türkiye nüfus bakımından sık, seyrek ve orta derecede nüfuslanmış bölgelerden oluşmaktadır. İstanbul sık, Muş seyrek ve Çanakkale orta derecede nüfuslanmış bölgelerdendir. Bunların yanı sıra ülkemiz çeşitli ölçütlere göre belirlenmiş nüfus yoğunluğu bölgelerine de ayrılabilmektedir (Harita 3.8).

Harita 3.8 Türkiye nüfus yoğunluğu bölgeleri (www.tuik.gov.tr)
Harita 3.8 Türkiye nüfus yoğunluğu bölgeleri (www.tuik.gov.tr)

2- Türkiye’de Yerleşme Bölgeleri

Türkiye, yerleşme bakımından yerleşmeye elverişli, elverişsiz ve az elverişli bölgelerden oluşmaktadır. Ovalar yerleşmeye elverişli, yüksek dağların zirveleri yerleşmeye elverişsiz bölgelerdendir.

Ülkemiz yerleşme bakımından kentsel ve kırsal bölgelerden oluşmaktadır. İstanbul, ülkemizin kentsel bölgesi içinde yer alırken 2016 yılına göre Artvin’in yaklaşık %40’ı kırsal bölgede yer almaktadır.

3- Türkiye’de Ekonomik Etkinliklere Göre Bölgeler

Türkiye, ekonomik etkinliklere göre ham madde, üretim ve pazar alanları bölgelerinden oluşmaktadır. Soma, enerji kaynağı üretim bölgesinde; İstanbul, sanayi ürünleri üretim bölgesinde ve aynı zamanda pazar bölgesinde yer almaktadır.

Ülkemizi, ekonomik etkinliklerine göre tarım, hayvancılık, madencilik, ormancılık ve sanayi gibi birçok bölgeye ayırabiliriz. Örneğin Konya tarım, Ardahan hayvancılık, Divriği madencilik (Fotoğraf 3.10), Kastamonu ormancılık ve İzmir sanayi bölgesi içinde yer almaktadır.

Fotoğraf 3.10 Divriği demir yataklarından bir görünüm (Divriği, Sivas)
Fotoğraf 3.10 Divriği demir yataklarından bir görünüm (Divriği, Sivas)

Yorum yapın