Uluslararası Turizm | Turizmin Olumlu ve Olumsuz Etkileri Nelerdir?

Turizm etkinliklerinin İlk Çağ’da başladığı kabul edilmektedir. Tekerleği ve yazıyı icat eden Sümerlerde MÖ 4000 yıllarında turizm etkinliklerinin olduğu belirtilmektedir.

Ayrıca Mısır ve Babil krallıklarında, seyahat edenlerin dinlenmeleri için evler ve bahçeler inşa edilmiştir. Özellikle piramitleri görmek için çok sayıda gezginin Mısır’ı ziyaret ettiği ifade edilmektedir. İlk Çağ’daki önemli turizm etkinliklerinden biri de Yunanistan’daki olimpiyatlar olmuştur.

İlk Çağ’da kara yolları sınırlı olduğundan kara yoluyla gerçekleştirilen turistik ziyaretler de sınırlı olmuştur. Bu dönemde seyahatler daha çok deniz yoluyla yapılmıştır. Fenikeliler, İyonyalılar ve Romalıların deniz yoluyla yaptıkları seyahatler, bu dönemdeki turizm etkinliklerinin başlıcalarıdır.

Fotoğraf 3.40 Hac ziyaretleri, insanlar arasında dostluğun gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
Fotoğraf 3.40 Hac ziyaretleri, insanlar arasında dostluğun gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Orta Çağ’da ulaşım koşulları gelişmiş, seyahat edenlerin sayısı artmıştır. Gerek İlk Çağ gerekse Orta Çağ’daki gezginler, gezdikleri yerleri anlatmış, bu konuda eserler yayımlamışlardır. Bu durum, insanların diğer ülkeleri tanımasını sağlamış, ülkeler arası etkileşimde önemli bir rol oynamıştır. Orta Çağ’da Müslümanların Mekke ve Medine’ye, Hristiyanların Roma’ya yaptıkları seyahatler, inanç turizmini geliştirmiş, ülkeler arası etkileşime önemli katkılarda bulunmuştur.

Bu etkinlikler, sonraki süreçte de farklı ülkelerde yaşayan ve aynı inanca sahip olan insanların bir araya gelmesine neden olmuştur. Örneğin hac ziyaretinde (Fotoğraf 3.40) milyonlarca insan bir arada aynı etkinliklerde bulunmaktadır.

Böylece farklı ülkelerden gelen insanlar arasında ortak bir paylaşım gerçekleşmekte, insanlar birbirini tanımakta ve ortak duyguları paylaşmaktadırlar. Bu durum, ülkeler arasında dostluk duygularının gelişmesine katkıda bulunmakta, ayrıca Suudi Arabistan’ın ekonomisine önemli bir gelir sağlamaktadır.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya genelinde turizmde büyük bir patlama yaşanmıştır. İnsanların gelir düzeyinin artması ve ulaşımın gelişmesine bağlı olarak turizm küresel bir boyut kazanmıştır.

Turizmin gelişmesine bağlı olarak insanlar, farklı ülkeleri ve kültürleri tanıma fırsatı bulmuşlardır. Bu durum insanlar arasında dostlukların gelişmesine ve ön yargıların yıkılmasına neden olmuştur. Örneğin  her  yıl  Türkiye’de düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çeşitli ülkelerden gelen çocuklar (Fotoğraf 3.41), Türkiye’deki ailelere konuk olmakta, burada manevi bir aile edinmektedirler. Sonraki süreçte bu ailelerle iletişim  devam  etmek te, Türkiye’deki aileler de bu çocukları ve   ailelerini   ziyaret edebilmektedirler.

Fotoğraf 3.41- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı farklı milliyetlerden olan çocukların bir araya gelmesini sağlamaktadır.
Fotoğraf 3.41- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı farklı milliyetlerden olan çocukların bir araya gelmesini sağlamaktadır.

Böylece insanlar arasında dostluklar gelişmektedir. Benzer bir durum, eğitim amacıyla gerçekleştirilen seyahatlerde görülmektedir. Türkiye’den Avrupa’nın birçok ülkesine eğitim görmek amacıyla gidenler, oradaki ailelere konuk olmakta, onlarla yaşamaktadırlar. Bunun sonucunda aralarında dil ve kültür bakımından etkileşim yaşanmaktadır.

Turistik ziyaretlerde gerçekleşen etkileşimin bazı olumlu ve olumsuz sonuçları ortaya çıkmaktadır.

Turizmin Etkileri Nelerdir?

Olumlu Etkileri

Olumsuz Etkileri

 • Bilgi alışverişi gerçekleşir.
 • Dünya barışına katkı sağlar.
 • Eğitim ve kültür düzeyi yükselir.
 • Yabancı dili geliştirir.
 • Kültürel değerlere sahip çıkılır.
 • Çevre korunmasına önem verilir.
 • Ekonomiye katkı sağlar.
 • Yeni meslek grupları ortaya çıkar.
 • Dostluk ve hoşgörü gelişir.
 • Geleneksel yaşam biçimi değişir.
 • Dilin yapısı bozulur.
 • Konukseverliğin yerini ekonomik çıkarlar alır.
 • Doğal çevrenin tahrip edilmesine neden olabilir.
 • Çevre kirliliğine neden olabilir.

Turizmin gelişmesinin önemli etkilerinden biri de ülkeler arasında barış ve dostluğa destek olmasıdır. Örneğin 1971 yılında gerçekleştirilen ping pong (pinpon) turnuvası, Çinli ve ABD’li sporcular arasında bir dostluğu başlatmış, daha sonra bu dostluk, ilişkileri gergin olan Çin ve ABD arasında diyalogların başlamasını sağlamıştır. Böylece spor turizmi, ülkeler arasında barış ve dostluğun başlamasında önemli bir rol oynamıştır.

Turizm, ülkelere sağladığı ekonomik desteğin yanı sıra doğal ve kültürel değerlerin korunmasına da yardımcı olmaktadır. Bu konuda UNESCO tarafından belirlenen Dünya Miras Listesi, büyük bir önem taşımaktadır. Belirli kriterlere göre hazırlanan bu listede doğal, kültürel ya da hem doğal hem de kültürel açıdan korunmaya değer varlıklar yer almaktadır.

Örneğin 2018’de Türkiye’nin 18 varlığının yer aldığı bu liste, Türkiye’nin uluslararası düzeyde tanınmasına ve bu değerlerin korunması için daha çok çaba sarf edilmesine neden olmaktadır. Bu listenin diğer bir önemi ise listede yer alan varlıkların yalnızca o varlıkların yer aldığı ülkenin değil, bütün dünyanın değeri, mirası olarak kabul edilmesidir.

Böylece Dünya Miras Listesi, küresel bir önem taşımakta, ülkeler arası etkileşimde büyük bir rol oynamaktadır. Bu listenin diğer bir önemi ise çevrenin korunmasına yardımcı olmasıdır. Bu listede yer alan doğal çevreye daha çok önem verilmekte ve korunmaktadır.

BİLİYOR MUSUNUZ?

2018’de Dünya Miras Listesi’nde 1091 varlık yer almıştır. Bunlardan 845 tanesi kültürel, 208 tanesi doğal, 38 tanesi de karma özelliktedir. Dünya Miras Listesi’nde yer alan varlıklardan 54 tanesi tehlike altındadır. (http://whc.unesco.org)

Ülkeler arası etkileşimde rol oynayan ve turizmle ilgili diğer bir olgu da Dünya’nın Yedi Harikası’dır. Bu değerler, bütün dünyada tanınmakta ve bu varlıkların bulunduğu ülkeler turist çekmekte, bu da ülkeler arası etkileşime katkıda bulunmaktadır.

Dünya’nın Yedi Harikası, Antik Dünya’nın Yedi Harikası olarak da ifade edilmektedir. Bu kavram ilk kez MÖ beşinci yüzyılda, tarihçi Herodot tarafından ileri sürülmüştür. Bu varlıklardan iki tanesi Türkiye, iki tanesi Yunanistan, biri Irak, iki tanesi de Mısır’ın sınırları içinde bulunmaktadır.

>> Dünyanın 7 Harikası ve Özellikleri (Okumak için tıklayın)

>> Dünyadaki Millî Parklar | Uluslararası Öneme Sahip Millî Parklardan Bazıları (Okumak için tıklayın)

Yorum yapın