Beşerî Bölgeler

Yeryüzü nüfusa, yerleşmeye ve ekonomik etkinliklere göre çeşitli bölgelerden oluşmaktadır.

1) Nüfus Bölgeleri

Yeryüzü nüfusa göre sık, seyrek ve orta derecede nüfuslu yerler olmak üzere bölgelere ayrılmaktadır. Örneğin Hindistan sık, Libya seyrek ve Arjantin orta derecede nüfuslanmış yerlerdendir. Ayrıca yeryüzünü nüfus yoğunluğu bakımından da çeşitli bölgelere ayırabiliriz (Harita 3.3).

Harita 3.3 Nüfus yoğunluğuna göre bölgeler
Harita 3.3 Nüfus yoğunluğuna göre bölgeler

2) Yerleşme Bölgeleri

Yeryüzü, yerleşmeye elverişli ve elverişsiz bölgelerden oluşmaktadır. Örneğin Akdeniz Havzası yerleşmeye elverişli, Antarktika ise yerleşmeye elverişsiz bölgelerdendir.

Yeryüzü kır ve kent bakımından da iki bölgeye ayrılmaktadır. Batı Avrupa’nın büyük bir kısmı kentsel, Orta Afrika’nın büyük bir kısmı ise kırsal bölgede yer almaktadır.

3) Ekonomik Etkinliklere Göre Bölgeler

Yeryüzü ekonomik etkinliklere göre ham madde, üretim ve pazar alanları olmak üzere bölgelere ayrılmaktadır. Örneğin Orta Doğu, petrol ham maddesi üretim bölgesidir. Batı Avrupa, sanayi ürünleri üretim ve aynı zamanda pazar bölgesi içinde yer almaktadır.

Yeryüzünü ekonomik etkinliklerine göre tarım, hayvancılık, madencilik, ormancılık ve sanayi gibi birçok bölgeden oluşmaktadır. Örneğin Çin tarım (Fotoğraf 3.5), Avustralya hayvancılık, Rusya madencilik, Kanada ormancılık ve Almanya sanayi bölgesi içinde yer almaktadır.

Fotoğraf 3.5 Çin tarım bölgesinden bir görünüm
Fotoğraf 3.5 Çin tarım bölgesinden bir görünüm

Yorum yapın