Farklı Tarım Teknikleri Uygulayan Danimarka

Kuzey Avrupa ülkelerinden olan Danimarka (Harita 3.7), Almanya’nın kuzeyinde yer alan Jutland (Yütland) Yarımadası ile Baltık Denizi’ndeki takımada ve adalardan oluşmaktadır. Ülkeye bağlı denizaşırı topraklar Grönland Adası ile Faroe adalarıdır.

Baltık Denizi ile Kuzey Denizi arasında yer alan bu yarımada düzlüklerden oluşmaktadır. Yükseltisi deniz seviyesine yakın olan ülkede en yüksek yerlerin bile yükseltisi 200 metreyi bulmaz.

Harita 3.7 Danimarka lokasyon haritası
Harita 3.7 Danimarka lokasyon haritası

Danimarka’da okyanusal iklim etkilidir. Her mevsim yağışlı olan ülkede yazlar çok sıcak olmadığı gibi kışlar da çok soğuk olmaz.

Danimarka topraklarının yarıdan fazlası (%62) tarıma ayrılmıştır. Uyguladığı modern tarım teknikleri sayesinde gelişmiş ender ülkelerden biridir. Ülkede tarım modern yöntemlerle yapıldığı için tarımda çalışanların oranı azdır (%6, 2016). Tarım alanlarında en çok yetiştirilen tarım ürünü arpadır (Fotoğraf 3.56). Arpadan sonra yem bitkileri önem taşır. Diğer önemli tarım ürünleri şeker pancarı, buğday ve patatestir.

Fotoğraf 3.56 Danimarka’da en çok yetiştirilen ürünlerden biri arpadır.
Fotoğraf 3.56 Danimarka’da en çok yetiştirilen ürünlerden biri arpadır.

Danimarka’da yaklaşık 150 yıllık bir geçmişe sahip olan kooperatif sistemi, ülkede tarımsal üretimin gelişmesinde büyük bir paya sahiptir.

Kooperatifler, üretilecek ürünlerin planlaması, üreticilerin eğitilmesi ve ürünlerin pazarlanması açısından önemli bir yere sahiptir.

Danimarka, organik tarımın  kalitesi bakımından da önemli bir ülkedir (Fotoğraf 3.57). Ülkede, tarımsal verimin artması için çiftçiler, özel bir öğretime tabi tutulmakta ve çiftliklerde pratik uygulamaları incelemektedirler.

Fotoğraf 3.57 Danimarka, organik tarım bakımından gelişmiş bir ülkedir.
Fotoğraf 3.57 Danimarka, organik tarım bakımından gelişmiş bir ülkedir.

Danimarka, hayvancılık bakımından da ileri düzeyde olan bir ülkedir (Fotoğraf 3.58). Ülkede daha çok sığır beslenmektedir. Danimarka, Avrupa’nın en büyük ve modern süt üreticileri arasında yer almaktadır. Büyük çiftliklerde beslenen ineklerden elde edilen sütün önemli bir kısmı ihraç edilir. Süt ihracatı, tarımsal ürünler ihracatının yaklaşık beşte birini oluşturur.

Fotoğraf 3.58 Danimarka’da hayvan besiciliği gelişmiştir.
Fotoğraf 3.58 Danimarka’da hayvan besiciliği gelişmiştir.

Danimarka’da önemli gelir kaynaklarından biri de domuz besiciliğidir. Modern  yöntemlerin uygulandığı bu alanda üreme, kalite, gıda güvenliği ve hayvan refahı bakımından dünyanın liderleri arasında yer almaktadır. Domuz besiciliğinden elde edilen ürünlerin önemli bir kısmı ihraç edilmektedir.

Danimarka’da tarımsal etkinlikler içinde ele alınan ekonomik uğraşılardan biri de kürk hayvanı yetiştiriciliğidir. 1930’lu yıllarda başlayan vizon besiciliğinde (Fotoğraf 3.59) ülke, önemli bir yere gelmiş ve dünyanın ikinci büyük vizon kürk üreticisi olmuştur. Elde edilen vizon kürklerin %98’i ihraç edilmektedir.

Fotoğraf 3.59 Danimarka, vizon besiciliğinde önemli bir yere sahiptir.
Fotoğraf 3.59 Danimarka, vizon besiciliğinde önemli bir yere sahiptir.

Kümes hayvancılığı da (Fotoğraf 3.60) Danimarka’daki önemli ekonomik etkinliklerdendir. Modern tesislerde yılda 70 milyon kiloya yakın tavuk eti üretilmektedir. Ülke, yumurta üretiminde de önemli bir yere sahiptir. Ördek, kaz ve hindi yetiştiriciliği, küçük işletmelerde yapılmaktadır.

Fotoğraf 3.60 Danimarka’da kümes hayvancılığı gelişmiştir.
Fotoğraf 3.60 Danimarka’da kümes hayvancılığı gelişmiştir.

Bir yarımada ve çok sayıda adadan oluşan Danimarka’da balıkçılık, önemli bir gelir kaynağıdır. Avrupa’da balıkçılık alanında  önemli  bir yere sahip olan Danimarka’da daha çok moringa, ringa ve dil balığı avcılığı gelişmiştir. Ülke, balık bakımından zengin olan denizlere komşudur ve ülkede gelişmiş tekniklerle açık deniz balıkçılığı yapılmaktadır.

Baltık Denizi ve Kuzey Denizi, Danimarkalı balıkçıların en çok avlandıkları yerlerdir. Jutland kıyılarında bulunan Esbjerg (Esbiyer), ülkenin önemli balıkçı limanıdır (Fotoğraf 3.61). Balıkçılıktan elde edilen ürünler balık ürünleri işleyen fabrikalarda işlenmekte, önemli bir kısmı ihraç edilmektedir.

Fotoğraf 3.61 Danimarka’da bir balıkçı limanı
Fotoğraf 3.61 Danimarka’da bir balıkçı limanı

Tarım ve Ekonomi | Tarımın Gelişim Dönemleri ve Özellikleri

Yorum yapın