Türkiye’de Ormancılık

Tarımsal etkinliklerin bir alt kolu da ormancılıktır.  Ormancılık,  orman  ana ve yan ürünlerinden yararlanmayı ifade etmektedir. Ülkemizin %28,6’sını oluşturan ormanlarımızdan çeşitli şekillerde yararlanılmaktadır.

Ormanların ana unsuru olan ağaçlardan tomruk (Fotoğraf 2.100) ve maden direği elde edilmektedir. Bu ağaçlardan inşaat alanında ve mobilyacılıkta da yararlanılmaktadır. Ayrıca kâğıt üretimi ve yakacak odun elde etmek için de ormanlarımızdan faydalanılmaktadır.

Fotoğraf 2.100 Ormanlarımızdan elde edilen tomruklardan bir görünüm (Ayancık, Sinop)
Fotoğraf 2.100 Ormanlarımızdan elde edilen tomruklardan bir görünüm (Ayancık, Sinop)

Ülkemizde ormancılıktan gelir elde edilen ürünlerden biri de orman yan ürünleridir. Bu ürünlerden gıda maddeleri, ilaç, boya ve kozmetik ürünleri elde edilmektedir. Palamut, reçine, çam fıstığı, sığla, kozalak, mahlep, hatmi, menengiç, keçiboynuzu, defne yaprağı, meyan kökü, lavanta, sahlep, çıra, sumak ve ıhlamur, orman yan ürünlerinin başlıcalarıdır.

Ülkemizde ormanlardan elde edilen ürünlerin yarısından fazlası inşaat sektöründe kullanılmaktadır. Orman ürünlerine dayalı olan mobilya sektörü ise hızla gelişmektedir.

Türkiye mobilya endüstrisinde atölye tipi, küçük işletmeler varlıklarını sürdürmektedir. Orta ve büyük ölçekli işletmelerin sayısı ise hızla artmaktadır. İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, İzmir ve Adana mobilya üretiminde önemli bir yere sahip olan illerimizin başlıcalarıdır.

BİLİYOR MUSUNUZ?

Orman Ürünleri

Ağaç malzemenin, insan hayatındaki önemi çok sayıda gereksinmeleri karşılamasından ileri gelmektedir. Bu malzemenin işlenmemiş hâlde yakacak odun dışında kullanım alanı sınırlıdır. Günümüzde 6.000’den fazla kullanım alanı olması sebebiyle malzeme olarak önemli bir yere sahiptir. Orman kaynaklarından sağlanan ürünler “oduna dayalı” ve “odun dışı” biçiminde temel bir ayrıma tâbi tutulmaktadır. Oduna dayalı ürünler, dikili hâldeki ağaçların kesilmesi ya da budanması suretiyle elde edilen odunun çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle elde edilen kereste, levha, kaplama, parke ve kâğıt gibi son kullanım ürünleri ile enerji elde etme gayesine yönelik yakacak odunlardır. Odun dışı ifadesi ise hem çok çeşitli odun dışı bitkisel orman ürünlerine (reçine, mantar, çeşitli ağaç tohumları, ot, yaprak vb.) hem de ormana dayalı yine çok çeşitli hizmetlere (rekreasyon, karbon tutma, toprak koruma, biyolojik çeşitlilik vb.) işaret etmektedir. (https://www.baka.org.tr)

Yorum yapın