Türkiye’de Sis Olayı

Sis (Fotoğraf 1.5.34), yeryüzüne temas eden havadaki su buharının yoğuşarak gözle görülür hâle gelmesidir.

Sis oluşum nedenlerinden biri, havanın açık ve durgun olduğu gecelerde yerin ısı kaybetmesidir. Sıcak ve nemli bir havanın soğuk bir yüzeye gelmesi, yamaç boyunca yükselen havanın soğuması ve bir cephe boyunca sıcak havanın yükselmesi, sis oluşumunun diğer nedenleridir.

Fotoğraf 1.5.34 Sisli bir hava
Fotoğraf 1.5.34 Sisli bir hava

Ülkemizde sis olaylarının en çok görüldüğü yerler, Karadeniz ve Marmara bölgeleridir. Karadeniz kıyılarında bölge halkının duman dediği sisler, daha çok yamaç sisleridir. Bu tür sislere daha çok ilkbaharda rastlanır.

Sis olayının en az görüldüğü yer Akdeniz kıyılarıdır. Ege kıyıları ve Güneydoğu Anadolu da sis olayının az görüldüğü yerlerdendir.

İç kesimlerde sis olayına daha çok sonbahar ve kış mevsimlerinde rastlanır. Bu kesimdeki sislerin başlıca nedeni yeryüzünün fazlaca ısı kaybetmesidir. İç Anadolu ve Trakya, iç kesimlerde sislerin en çok görüldüğü yerlerdir.

Görüş mesafesi bir kilometrenin altına düştüğü için sis olayının başlıca etkisi deniz, kara ve hava ulaşımını aksatmasıdır.

KURAKLIK

Kuraklık, “Yağışların, kaydedilen normal seviyelerinin önemli ölçüde altına düşmesi sonucu, arazi ve su kaynaklarının olumsuz etkilenmesine ve hidrolojik dengenin bozulmasına sebep olan doğal olay” olarak tanımlanabilir.

Türkiye’de kuraklığa etki eden belli başlı faktörler arasında atmosferik koşullar, fiziki coğrafya faktörleri ve iklim koşulları yer almaktadır. Yeryüzünde iklim özelliklerinin meydana gelişinde fiziki coğrafya faktörlerinin önemli etkileri vardır. Bunlar denize yakınlıkuzaklık (karasallık derecesi), yükselti ve orografik özelliklerdir.

Türkiye yüksek bir ülkedir ve ortalama yükseltisi 1100 m’den fazladır. Örnek olarak ülkemizin deniz seviyesi ile 500 m arasında kalan alçak alanları ancak %17,5 kadar iken 1000 m’den daha yüksek alanları ülke yüz ölçümünün %55’ten fazlasını meydana getirir. Bu durumun Türkiye’nin iklim koşulları üzerinde çok önemli etkiler yapacağı açıktır.

(https://www.mgm.gov.tr)

Yorum yapın