Türkiye’de Orman Yangınları

Ülkemizde orman yangınları (Fotoğraf 4.28), doğal ve beşerî etmenlere bağlı olarak gerçekleşir.

Türkiye’de orman yangınlarına neden olan başlıca doğal etmen yıldırım düşmesi ve rüzgârdır. Ancak bu tür olayların sayısı azdır. Ülkemizde görülen orman yangınlarının %95’i insan kaynaklıdır. Bunların bir kısmı kasıtlıdır, bir kısmı da dikkatsizlikten kaynaklanmaktadır. Yerleşim yeri ve tarım alanı oluşturmak kasıtlı yangınların başlıca nedenleridir.

Fotoğraf 4.28 Orman yangınları ekolojik açıdan da önemli bir afettir.
Fotoğraf 4.28 Orman yangınları ekolojik açıdan da önemli bir afettir.

Mangal ateşini söndürmeden bırakmak, orman alanına izmarit ve cam atmak, anız veya çöplük yakmak, avcı fişekleri ile enerji nakil hatlarındaki kazalar ve dikkatsizlik, ülkemizde orman yangınlarına neden olan başlıca etmenlerdir.

Türkiye’de orman yangınlarına daha çok Akdeniz, Ege ve Marmara kıyılarında rastlanmaktadır (Harita 4.9). Bu tür olayların en çok görüldüğü dönem ise yaz mevsimidir. Ülkemizdeki orman yangınlarının %97’si haziran ile ekim ayları arasında gerçekleşmektedir. Ayrıca bu yangınların %88’i gündüz saatlerinde meydana gelmektedir.

Harita 4.9 Yangın risk bölgeleri
Harita 4.9 Yangın risk bölgeleri

Orman yangınları sonucunda ağaçlar ve orman altı bitki örtüsüyle birlikte orman alanında yaşayan canlıların birçoğu yok olmaktadır. Ormanların yok olmasıyla birlikte erozyon artmakta, su baskınları gerçekleşmektedir. Karbon ve oksijen döngüsünün zarar görmesi, orman yangınlarının diğer etkilerindendir.

Türkiye’de Doğal Afetler

  1. Türkiye’de Deprem
  2. Türkiye’de Su Baskınları
  3. Türkiye’de Kütle Hareketleri
  4. Türkiye’de Çığ
  5. Türkiye’de Orman Yangınları

Yorum yapın