Dünyada Ulaşım

Ortaya çıktıkları zamandan itibaren insanlar, sürekli yer değiştirmiş, sahip oldukları eşya ve diğer canlıları da beraberlerinde taşımışlardır.

Zamanla üretmeye başlamış, yerleşik hayata geçmiş, üretim fazlasını yaptıkları yollar ve araçlar sayesinde pazarlara ulaştırmışlardır. Bu nedenle ekonomi ve ulaşımın gelişmesi birbirine paralel olmuştur. Buna göre insanların ve eşyaların bir yerden başka bir yere taşınması anlamına gelen ulaşım, insanlık tarihiyle yaşıttır.

Sanayileşme ve teknoloji çağında ulaşım kavramı artık insan ve eşyaların bir yerden başka bir yere taşınmasını ifade etmekte yetersiz kalmıştır. Günümüzde bunların yanı sıra bilgi, para ve hizmetlerin taşınması da ulaşım kavramı içinde yer almaktadır.  Genel Ağ, televizyon, radyo ve cep telefonları sayesinde anında bir yerden başka bir yere haber, bilgi, görsel veya hizmetler aktarılabilmektedir.

Günümüzde ulaşım ağlarının sıklığı ve kalitesi (Fotoğraf 3.1), ülkelerin gelişmişlik düzeyinin bir ölçütü olarak kullanılmaktadır. Ulaşım ağlarının başlıcaları kara, deniz, demir ve hava yollarıdır.

Fotoğraf 3.1 Kara yolları günümüzde de en önemli ulaşım yollarından biridir.
Fotoğraf 3.1 Kara yolları günümüzde de en önemli ulaşım yollarından biridir.
  1. Dünyada Kara Yolları
  2. Dünyada Deniz Yolu
  3. Dünyada Demir Yolu
  4. Dünyada Hava Yolu
  5. Dünyada Boru Hatları

Yorum yapın