Türkiye’de Madencilik

Madenler, yaşamımızın birçok alanında çeşitli amaçlarla işleyerek kullandığımız doğal kaynaklardır. İnşaat, otomotiv, beyaz eşya, mutfak eşyaları, elektrikli ve elektronik eşya üretimi gibi birçok alanda madenler kullanılmaktadır.

Türkiye, maden çeşidi bakımından zengin bir ülkedir. Bu maden yataklarının önemli bir kısmı işlenmektedir. Bir maden yatağı işletmeye açılırken o madenin toplam miktarı yani rezervi belirlenir.

Maden içindeki saf metal oranı olan tenör de bir maden yatağının işletilmeye açılıp açılmamasında önem taşıyan özelliklerdendir. Çünkü miktarı fazla olsa da tenörü çok düşük olan yataklar işletmeye açılmamaktadır. Bunların yanı sıra işletme maliyeti hesaplanmakta ve kârlı olabilecek yataklar işletilmektedir.

Ülkemizde çıkarılan madenlerden bazıları metaliktir: demir, bakır, krom, kurşun ve çinko gibi. Bor, kükürt, asbest, fosfat gibi bazı madenler ise metalik değildir. Şimdi ülkemizdeki başlıca madenleri inceleyelim.

Türkiye’de Madencilik

  1. Demir ve Krom
  2. Bor
  3. Bakır ve Mermer
  4. Boksit ve Barit
  5. Fosfat, Feldspat ve Asbest
  6. Kurşun ve Çinko
  7. Altın
  8. Antimon, Zımpara Taşı, Civa ve Manganez
  9. Tuz
  10. Lüle Taşı, Oltu Taşı ve Trona

Yorum yapın