Aztek Uygarlığı

Aztekler, Orta Amerika’da yaşamış bir uygarlıktır. Azteklerin temel geçim kaynakları tarımdı. Mısır, bu uygarlığın yetiştirdiği başlıca tarım ürünüydü. Ayrıca fasulye, kabak ve domates de yetiştiriyorlardı. Sıcak bir iklime sahip olan bu bölgede su ihtiyacı göl ve akarsulardan karşılanıyordu. Bu nedenle vadi tabanları ile göl kenarları başlıca tarım alanlarıydı. Aztekler, bazı alanlarda ise teraslama yaparak tarım yapıyorlardı.

Bu uygarlığın merkezi Texcoco (Tekskoko) Gölü’nde yer alan bir ada üzerinde kurulmuştu. Bu ada karaya köprülerle bağlanıyordu.

Aztekler kendilerine özgü bir yazı kullanıyorlardı. Bu yazı, hem resimlerden hem de sesleri ifade eden sembollerden oluşmaktaydı.

Azteklerin kendilerine ait bir dini bulunmaktaydı. Doğanın çeşitli kuvvetlerini canlandıran çeşitli tanrıları bulunmaktaydı. Bu uygarlık, tıp ve eczacılık alanında da gelişmişti.

Azteklerde el sanatları, mücevher işlemeciliği, seramik işleme ve ticaret gelişmiş  ti. Mimari (Fotoğraf 3.13) ve heykeltıraşlık alanında da gelişme göstermiş bir uygarlıktı. Mayaların yapmış olduğu takvimi kullanıyorlardı. Azteklerin varlığına İspanyollar son vermiştir.

Fotoğraf 3.13 Aztek uygarlığına ait bir piramit (Meksika)
Fotoğraf 3.13 Aztek uygarlığına ait bir piramit (Meksika)

İlk Uygarlıklar

  1. Çin Uygarlığı
  2. Hint Uygarlığı
  3. Mezopotamya Uygarlıkları | Sümerler, Babiller, Asur Uygarlığı
  4. Mısır Uygarlığı
  5. Anadolu Uygarlıkları | Hititler, Frigyalılar, Urartular, Lidyalılar, İyonyalılar
  6. Akdeniz Uygarlıkları, Yunan Uygarlığı, Roma Uygarlığı
  7. Aztek Uygarlığı
  8. Maya Uygarlığı
  9. İnka Uygarlığı

Yorum yapın