Hint Uygarlığı

Hint uygarlığı, verimli topraklara sahip olan İndus ve Ganj nehirlerinin kıyılarında kurulmuştur. Temel ekonomik etkinliğin tarım olduğu bu uygarlığın bulunduğu yer, birçok tarım ürününün yetişmesine elverişli koşullara sahiptir.

Hindistan, dinî ve etnik bakımdan  bir çok topluluğu barındırdığı için bu topraklarda siyasi birlik sağlanamamıştır.

Fotoğraf 3.2 İndus Vadisi’nde kurulmuş Hint uygarlığına ait yerleşim birimlerinden birinin kalıntısı
Fotoğraf 3.2 İndus Vadisi’nde kurulmuş Hint uygarlığına ait yerleşim birimlerinden birinin kalıntısı

Hint uygarlığının ön plana çıkan özelliklerinden biri, toplumun  kast  adı  verilen  bir sistem şeklinde örgütlenmiş olmasıdır. Brahmanlar (din adamları), kişatriyalar (asiller), vaysiyalar (esnaf, tüccar, çiftçi), südralar (köylüler, işçiler) ve paryalar (köleler) kast sistemini oluşturan topluluklardı. Bu topluluklar arasında geçiş, katı kurallara bağlıydı. Bu uygarlıktaki kast sistemi ve etnik yapıdan dolayı güçlü bir devlet oluşmamış; uygarlık, prenslikler hâlinde yönetilmiştir.

Hint uygarlığı mimari alanda birçok eser üretmiştir. Bu eserlerden birçoğunun kalıntılarına günümüzde de rastlanmaktadır (Fotoğraf 3.2).

İlk Uygarlıklar

  1. Çin Uygarlığı
  2. Hint Uygarlığı
  3. Mezopotamya Uygarlıkları | Sümerler, Babiller, Asur Uygarlığı
  4. Mısır Uygarlığı
  5. Anadolu Uygarlıkları | Hititler, Frigyalılar, Urartular, Lidyalılar, İyonyalılar
  6. Akdeniz Uygarlıkları, Yunan Uygarlığı, Roma Uygarlığı
  7. Aztek Uygarlığı
  8. Maya Uygarlığı
  9. İnka Uygarlığı

Yorum yapın