Mısır Uygarlığı

Mısır uygarlığı, Nil Nehri kıyısında kurulmuştur. Nil Nehri’nin vadi tabanı ve deltası verimli arazilerden oluşmaktadır. İklimin sıcak olduğu bölgede su ihtiyacı, Nil Nehri’nden karşılanmıştır. Bu uygarlık, sulama kanalları yapmış ve tarım alanlarını sulamıştır. Mısır’daki başlıca ekonomik etkinlik tarımdı. İklim koşullarından dolayı aynı tarım alanında yılda birden fazla üretim yapılabilmekteydi.

Mısır’ın etrafı çöllerle kaplıdır. Bu nedenle Mısır uygarlığı, başka uygarlıklarla fazla etkileşime girmemiştir. Tanrı ve kral özelliği taşıyan yöneticilerden dolayı, Mısır uygarlığında hukuk sistemi gelişmemiştir. Nil’in taşkın dönemlerinde tarlalar arasındaki sınırlar silindiği için tarla sınırlarını yeniden belirlemek için Mısır’da geometri gelişmiştir.

Tıp, eczacılık, matematik, takvim ve hiyeroglif adı verilen resim yazısı, bu uygarlığın dünyaya katkılarındandır. Mısırlılar, güneş yılına dayalı takvimi bulmuşlardır. Buna göre zamanı gün, mevsim ve yıl olarak bölümlere ayırmışlardır. Yılı 12 ay ve 365 gün olarak belirlemişlerdir.

Mısır’da mimari de gelişmişti. Mısırlıların yapmış olduğu piramitler (Fotoğraf 3.5), günümüzde de hayranlık uyandıran yapılardır. Bu piramitlerden olan Keops, dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilmektedir.

Fotoğraf 3.5 Mısır uygarlığından kalma piramitler
Fotoğraf 3.5 Mısır uygarlığından kalma piramitler

Nil Nehri, ulaşıma elverişli olduğundan Nil boyunca ticaret gelişmiş ve kıyı boyunca uzanan yerleşim birimlerinin denetimi kolaylaşmıştır.

Mısırlıların Hititlerle yapmış olduğu Kadeş Anlaşması, bilinen ilk yazılı anlaşmadır.

İlk Uygarlıklar

  1. Çin Uygarlığı
  2. Hint Uygarlığı
  3. Mezopotamya Uygarlıkları | Sümerler, Babiller, Asur Uygarlığı
  4. Mısır Uygarlığı
  5. Anadolu Uygarlıkları | Hititler, Frigyalılar, Urartular, Lidyalılar, İyonyalılar
  6. Akdeniz Uygarlıkları, Yunan Uygarlığı, Roma Uygarlığı
  7. Aztek Uygarlığı
  8. Maya Uygarlığı
  9. İnka Uygarlığı

Yorum yapın